Copyright © 2017 iesselholtinck | 088 - 199 55 00 | disclaimer

Het vermogen om te investeren in partnerships

iesselholtinck is een krachtige investeringsmaatschappij gespecialiseerd in projectontwikkeling. Zij verstrekt risicokapitaal ten behoeve van ontwikkelingsprojecten van haar partners, zijnde projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven.

iesselholtinck is meer dan geld alleen: zij voegt middelen toe om te groeien. Risicokapitaal is slechts een van de middelen waar haar partners gebruik van kunnen maken. Partners profiteren ook van haar kennis, netwerk en instrumenten. Dat noemt iesselholtinck faciliterend vermogen.